Terug naar het beginscherm

Disclaimer & merkrecht

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van de GGD Amsterdam, met uitzondering van bepaalde (hyper)links. De tekstuele, audio en/of visuele informatie, die op de internetsite van de GGD Amsterdam staat, mag vrij verspreid worden, mits onaangepast.

Gebruik van enige informatie van deze website, gebeurt voor risico van de gebruiker. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is geen vervanging van het consult of een behandeling door een arts. Wij benadrukken dat u bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op moet nemen met uw arts, specialist of apotheker. De GGD Amsterdam sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van of in enig opzicht verband houdt met deze website.

De GGD Amsterdam besteedt uiterste zorg aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie van deze site. Toch is het mogelijk dat informatie, op of via de site verkregen, onvolledig of onjuist is. Ook besteedt de GGD Amsterdam uiterste zorg aan de beveiliging en het foutloos en ononderbroken functioneren van de site, maar kan dat niet garanderen.

De informatie op de site wordt regelmatig aangepast. De GGD Amsterdam behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de GGD Amsterdam, die ook geen eigendom zijn van de GGD Amsterdam. Dit is alleen als informatie voor de bezoeker van deze site opgenomen. Hoewel de GGD Amsterdam uiterst selectief is bij de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, of voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op deze sites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor deze websites wijst de GGD Amsterdam af.

Hoewel de GGD Amsterdam alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de GGD Amsterdam niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. De GGD Amsterdam aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een onbelemmerde toegang tot deze site.

Merkrecht

ZRM en daardoor ook Mijn ZRM zijn door de GGD Amsterdam als merk geregistreerd. Dit houdt in dat alleen de GGD Amsterdam ZRM of Mijn ZRM als merk mag gebruiken.