Terug naar het beginscherm

Privacy & cookies

Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de website www.mijnzrm.nl. Deze website wordt beheerd door de afdeling Automatisering van de GGD Amsterdam.

Privacy

De GGD Amsterdam respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website. De GGD Amsterdam volgt nauwgezet de bepalingen uit de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de toepasselijke bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon direct of indirect kan identificeren. Bijvoorbeeld een naam of een geboortedatum zijn voorbeelden van persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens en antwoorden te beveiligen; daardoor zijn deze ontoegankelijk voor onbevoegden en beveiligd tegen onrechtmatig gebruik. Zo worden uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is of tenzij u daar zelf toestemming voor geeft.

Uw antwoorden kunnen door u gedeeld worden met een hulpverlener naar keuze, maar daarvoor dient u zelf de naam en e-mailadres van uw hulpverlener in te voeren. Ook dient u zelf op de knop 'Resultaten verzenden' te klikken om uw antwoorden daadwerkelijk te delen met uw hulpverlener. Door op deze knop te klikken, wordt ervan uitgegaan dat u toestemming geeft om uw persoonsgegevens en antwoorden met de opgegeven persoon te delen.

De persoonsgegevens die u per digitaal informatieverzoek of mail aan ons verstrekt, gebruikt de GGD Amsterdam uitsluitend voor de afhandeling van de aanvraag of reactie. Na het sluiten van de webpagina worden alle persoonsgegevens verwijderd van de streng beveiligde server van de GGD Amsterdam. Uw persoonsgegevens worden niet bewaard na het afsluiten van de sessie.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd.

Wij gebruiken een cookie die de antwoorden tijdelijk onthoudt, zodat er een rapport gemaakt kan worden. Deze wordt gewist als de browser gesloten wordt.

De GGD Amsterdam kan deze cookie niet herleiden tot een pc of individu. Ook verzamelt de GGD Amsterdam geen persoonlijke gegevens via de cookie. De verzamelde informatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt dan hier beschreven, dus ook niet voor commerciƫle doeleinden.